Değerler Hedefler

Değerler:

•             Kalite

•             Yaratıcılık

•             Yenilikçilik

•             Bilimsellik

•             Ekip çalışması

•             Etik ve mesleki kurallara bağlılık 

Hedefler:

•             Yaşam boyu eğitimi ve kaliteyi kurumsallaştırmak,

•             Kişisel ve mesleki gelişime destek verecek eğitim programları ile bireylerin hem kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak,

•             Bireylerin iş hayatlarında daha katılımcı, üretken ve verimli olmalarını sağlamak,

•             Üniversitenin kamu sektörü ve özel sektör ile işbirliğini geliştiren çalışmalar yapmak, 

•             Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal konulardaki zayıflıkların giderilmesi yönünde projeler üretmek, 

•             Toplumun her kesimine yönelik ihtiyaç duyulan her alanda eğitim verebilen bir merkez olmak,

•             Ulusal camianın yanında uluslararası camianın takdirini de kaliteli eğitim ve özgün projeler yoluyla kazanmak.