Hakkımızda

Merkezimiz; Erzurum Teknik Üniversitesinin örgün, ön lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim programlarını düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu yolla üniversitemizin kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası  kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermek üzere kurulmuş olan bir birimdir.

ETÜSEM, alanında yetkin akademik personelimizin deneyim ve uzmanlığından yararlanarak ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunabilecek her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlamaktadır.