444 5 388 - 2750 etusem@erzurum.edu.tr

II. Gen Baskılama Teknikleri ve Analizi Kursu

EĞİTİM BİLGİLERİ
  • Eğitim Yeri: YÜTAM
  • Eğitim Başlangıç Tarihi: 20/10/2024
  • Eğitim Bitiş Tarihi:25/10/2024
  • Eğitim Başlangıç - Bitiş Saati: -
  • Toplam Saat: 40 Saat
  • Ücret: 9900 TL
  • Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Abdulkerim KARABULUT
  • Eğitim Detaylar: Kursun amacı; kanser araştırmalarında yaygın olarak kullanılan gen susturma teknikleri konusunda katılımcı araştırmacıların bilgi ve becerilerinin arttırılması ayrıca bilimsel olarak yeni bakış açısının kazandırılmasıdır. İçerik olarak kurs; hücre kültürü teknikleri, in vitro koşullarda spesifik olarak bir genin ifadesini baskılama, baskılama işlemi uygulanmış hücrelerden total RNA izolasyonu ve devamında cDNA sentezi, Real-Time PCR ile baskılama işleminin mRNA düzeyinde gösterimi, Western-Blot yöntemi ile protein düzeyinde ifade profilinin saptanması, analiz, sonuçların değerlendirilmesi, değerlendirme sınavı, kapanış ve sertifikaların verilmesi aşamalarından oluşmaktadır.