444 5 388 - 2750 etusem@erzurum.edu.tr

Hakkımızda

Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETÜSEM) 12 Ağustos 2016 tarihinde 2547 sayılı kanun çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Merkezimiz; Erzurum Teknik Üniversitesinin örgün, ön lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim programlarını düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu yolla üniversitemizin kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası  kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermek üzere kurulmuş olan bir birimdir.ETÜSEM, alanında yetkin akademik personelimizin deneyim ve uzmanlığından yararlanarak ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunabilecek her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Değerler

 

•             Kalite

•             Yaratıcılık

•             Yenilikçilik

•             Bilimsellik

•             Ekip çalışması

•             Etik ve mesleki kurallara bağlılık 

Hedefler

•             Yaşam boyu eğitimi ve kaliteyi kurumsallaştırmak,

•             Kişisel ve mesleki gelişime destek verecek eğitim programları ile bireylerin hem kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak,

•             Bireylerin iş hayatlarında daha katılımcı, üretken ve verimli olmalarını sağlamak,

•             Üniversitenin kamu sektörü ve özel sektör ile işbirliğini geliştiren çalışmalar yapmak, 

•             Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal konulardaki zayıflıkların giderilmesi yönünde projeler üretmek, 

•             Toplumun her kesimine yönelik ihtiyaç duyulan her alanda eğitim verebilen bir merkez olmak,

•             Ulusal camianın yanında uluslararası camianın takdirini de kaliteli eğitim ve özgün projeler yoluyla kazanmak.